Når du søger efter oplysninger online, er der nogle få ting, du skal huske på for at sikre, at din søgning er effektiv. For det første skal du overveje, hvad du ønsker at finde ud af. Hvad er dine mål med denne søgning? Hvilken slags oplysninger har du brug for?

For det andet skal du identificere de nøglebegreber eller termer, som du vil bruge til at søge efter disse oplysninger. Det kan være specifikke navne, emner eller generelle begreber. Når du har dine nøglebegreber, kan du begynde din søgning.

Der er et par forskellige måder at søge efter oplysninger online på. En måde er at bruge en søgemaskine som Google eller Bing. Du kan indtaste dine nøglebegreber i søgelinjen og se, hvad der kommer frem. En anden måde at søge på er ved at bruge sociale medier som Twitter og Facebook. På disse websteder kan du indtaste nøgleord i søgelinjen og se, hvad folk siger om det pågældende emne.

Online databaser

Endelig kan du også bruge onlinedatabaser som PubMed eller Leksikongen.dk. Disse databaser giver dig mulighed for at søge efter artikler, der er blevet offentliggjort om et bestemt emne. Når du søger efter oplysninger online, er det vigtigt at evaluere resultaterne af din søgning. Ikke alle informationskilder er lige gode.

Nogle websteder, som f.eks. Wikipedia, kan alle redigere, og derfor er oplysningerne måske ikke pålidelige. Andre websteder, som f.eks. offentlige websteder, er ofte mere pålidelige, men har måske ikke de mest opdaterede oplysninger. Det er vigtigt at vurdere hver enkelt informationskilde for at afgøre, om den er pålidelig og relevant for dine behov.

Huskeliste til informationssøgning

Når du søger efter oplysninger online, er der nogle få ting, du skal huske på:

– Overvej, hvad du vil finde ud af, og hvilken slags oplysninger du har brug for.

– Identificer de nøglebegreber eller sætninger, som du vil bruge til søgning.

– Brug en søgemaskine, et websted for sociale medier eller en online database.

– Vurder resultaterne af din søgning for at afgøre, om kilderne er pålidelige og relevante.

Lav en disposition for din litteratursøgning

Før du begynder din litteratursøgning, er det vigtigt at have en plan. Det vil hjælpe dig med at være mere effektiv og undgå at blive overvældet af processen. Her er et par tips til at planlægge din litteratursøgning:

– Kend dine mål. Hvad vil du gerne finde ud af? Hvilken slags oplysninger har du brug for?

– Lav en liste af nøglebegreber og sætninger. Hvilke ord vil du bruge til at søge efter oplysninger?

– Vælg de rigtige kilder. Hvilke databaser eller websteder vil være mest nyttige til at finde den slags oplysninger, du har brug for?

– Vær effektiv. Hvordan kan du indsnævre din søgning, så du ikke behøver at vade gennem for mange resultater?

– Tag pauser. Det kan være tidskrævende og frustrerende at søge efter oplysninger. Sørg for at holde pauser, så du ikke bliver overvældet.

Nu, hvor du kender det grundlæggende i at søge oplysninger online, kan du begynde din litteratursøgning med selvtillid. Husk blot at være klar over dine mål, vælg dine nøgleord med omtanke og evaluer dine kilder omhyggeligt.