ESG står for Environmental, Social, and Governance, hvilket på dansk oversættes til “Miljø, Social ansvarlighed og God selskabsledelse”. Det er en måde, hvorpå virksomheder vurderer og rapporterer deres præstationer og påvirkninger inden for disse tre områder for at fremme bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis.

Lad os se nærmere på hvert af disse elementer i virksomheders bæredygtighedsregnskab:

Miljø (Environmental)

Inden for miljømæssig ESG fokuserer virksomheder på at reducere deres miljøpåvirkning og minimere negative effekter på naturressourcerne. Dette indebærer ofte tiltag som energieffektivisering, reduktion af drivhusgasemissioner, bæredygtig ressourceudnyttelse, affaldshåndtering og vandbesparelser. Virksomheder kan også arbejde på at skifte til mere miljøvenlige produktionsmetoder og tilbyde grønnere produkter eller tjenester til deres kunder.

Social ansvarlighed (Social)

Inden for den sociale dimension af ESG tager virksomheder ansvar for deres indvirkning på samfundet, medarbejdere, leverandører og andre interessenter. Det indebærer at arbejde på at skabe en sund arbejdskultur, beskytte medarbejderrettigheder, fremme diversitet og inklusion, sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt støtte lokalsamfundet gennem forskellige initiativer og velgørende arbejde.

God selskabsledelse (Governance)

God selskabsledelse refererer til den måde, hvorpå virksomheden er styret og kontrolleret. Dette omfatter en ansvarlig og transparent beslutningsproces, klare retningslinjer for ledere og bestyrelsesmedlemmer, uafhængige revisorer, ansvarlig kapitalforvaltning og en tæt kontakt til interessenter, herunder aktionærer. Virksomheder med god selskabsledelse er mere tilbøjelige til at opretholde langsigtede bæredygtige praksisser og minimere risici for både virksomheden og dens interessenter.

Bæredygtighedsregnskaber er et middel til at måle og rapportere virksomhedens fremskridt inden for disse ESG-dimensioner. Ved at integrere ESG-kriterier i deres forretningsstrategier og rapportere om deres præstationer på disse områder viser virksomheder deres engagement i at opnå bæredygtige resultater og skabe positiv forandring i samfundet og miljøet omkring dem. Disse oplysninger er værdifulde for investorer, kunder og andre interessenter, da det giver dem mulighed for at tage informerede beslutninger om deres engagement med virksomhederne ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Hvordan kommer man i gang med at investere i ESG?

At investere i ESG handler om at vælge virksomheder eller fonde, der demonstrerer en høj grad af miljømæssig, social og selskabsledelsesmæssig ansvarlighed. Nedenfor finder du nogle trin, der kan hjælpe dig med at komme i gang med at investere i ESG. Du kan også blive klogere på ESG og få hjælp til implementeringen her.

Forstå ESG-konceptet: Start med at forstå, hvad ESG betyder, og hvordan det påvirker virksomheders præstationer og samfundsansvar. Bliv bekendt med de tre dimensioner af ESG: miljø, social og selskabsledelse.

Identificér dine mål og værdier: Definér dine investeringsmål og værdier. Overvej, hvilke ESG-aspekter der betyder mest for dig, f.eks. miljømæssig bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder, diversitet og inklusion, osv.

Gennemgå ESG-investeringsprodukter: Undersøg de tilgængelige ESG-investeringsprodukter, herunder aktier, obligationer og fonde, der fokuserer på ESG-kriterier. Der er stadig flere ESG-fonde, som er designet til at investere i virksomheder med stærke ESG-præstationer.

Analyser ESG-rating og -data: ESG-ratingbureauer evaluerer og vurderer virksomheders ESG-præstationer. Undersøg disse ratings og data for de virksomheder, du overvejer at investere i. Dette vil give dig en idé om, hvor godt virksomhederne klarer sig inden for ESG-området.

Ansvarlige investeringer

Vælg ansvarlige investeringer: Når du har identificeret ESG-fonde eller virksomheder, der passer til dine værdier, kan du begynde at investere i dem. Sørg for at overveje de langsigtede præstationer af disse investeringer og deres potentielle risici.

Konsulter en finansiel rådgiver: Hvis du føler dig usikker på, hvordan du skal vælge ESG-investeringer, kan det være en god idé at konsultere en finansiel rådgiver med erfaring inden for bæredygtige investeringer. En rådgiver kan hjælpe dig med at forstå dine muligheder og anbefale investeringer, der passer til dine behov.

Følg dine investeringer: Når du har investeret i ESG-produkter, skal du følge med i deres præstationer og ESG-rating. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan dine investeringer klarer sig, og om de opfylder dine forventninger om bæredygtighed og ansvarlighed.

Husk, at ESG-investeringer ikke kun handler om at generere afkast, men også om at fremme positive forandringer i samfundet og miljøet. Ved at vælge ansvarlige investeringer kan du bidrage til en mere bæredygtig fremtid og samtidig opnå dine økonomiske mål.