Når det kommer til investeringer, er der mange spørgsmål, man kan stille. Hvad er investeringer? Hvorfor skal man investere? Hvordan investerer man?

Her er 9 spørgsmål (og svar) om investeringer, som kan give dig et bedre indblik i, hvad investeringer er, og hvordan du kan komme i gang.

1. Hvad betyder investering?

Investering betyder at bruge penge på noget, som man forventer vil give en økonomisk afkast i fremtiden. Dette kan for eksempel være aktier, obligationer, fast ejendom eller investering i virksomheder.

2. Hvorfor skal man investere?

Der er flere grunde til, hvorfor man skal investere. For det første kan det give en økonomisk afkast i form af udbytte eller kursgevinster. For det andet kan investeringer også beskytte mod inflation, hvilket betyder at man kan tjene penge, selvom priserne ellers stiger.

3. Hvordan investerer man?

Der er flere måder, hvorpå man kan investere. Man kan for eksempel investere i aktier, obligationer, fast ejendom eller investering i virksomheder. Man kan også investere i fonde

4. Hvorfor skal man lave en LEI-kode?

En LEI-kode er et internationalt anerkendt ID-nummer, som tildeles virksomheder og investorer. LEI-koden gør det muligt at identificere og følge virksomheder og investorer på tværs af landegrænser. Kilder: LEI SERVICE og Finanstilsynet

5. Hvad er en aktie?

En aktie er en andel i en virksomhed, hvilket betyder at man som ejer af aktier har en del i virksomhedens overskud eller underskud. Aktier giver derfor mulighed for at tjene penge på virksomhedens fremtidige udvikling.

6. Hvad er en obligation?

En obligation er et lån, som man har optaget hos en virksomhed eller et land. Obligationer giver derfor mulighed for at tjene penge på virksomhedens eller landets fremtidige udvikling.

7. Hvad er fast ejendom?

Fast ejendom er en form for investering, hvor man køber et hus eller en lejlighed med henblik på at udleje den. Fast ejendom giver mulighed for at tjene penge på huslejen eller ved at sælge boligen igen på et senere tidspunkt.

8. Hvad er et fond?

Et fond er en samling af penge, som investeres i en række forskellige aktier, obligationer eller andre inv. Fonde giver mulighed for at diversificere sin investering, så man ikke sætter alt på ét bræt.

9. Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en samling af penge, som investeres i en række forskellige aktier, obligationer eller andre investeringer. Investeringsforeninger giver mulighed for at diversificere sin investering, så man ikke